Volg ons op: Facebook

Prenatale screening

In Nederland heeft iedere zwangere de mogelijkheid om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit heet prenatale screening.

Er zijn 2 onderzoeken die vallen onder prenatale screening. Allereerst de screening op het Downsyndroom ( trisomie 21 ), Patausyndroom ( trisomie 13 ) en Edwardssyndroom (trisomie 18 ). Dit kan middels een NIPT-test of een combinatietest. Ten tweede de 20 – weken echo.

Tijdens het intakegesprek vragen wij jullie of jullie geïnformeerd willen worden over deze onderzoeken. Uiteraard bepalen jullie dit zelf. Willen jullie hier meer informatie over dan krijgen jullie een uitgebreid gesprek over dit onderwerp. We noemen dit het counselingsgesprek.
Hierbij geven we ook folders mee zodat je alles thuis nog eens kunt nalezen. Bij twijfel over het wel of niet laten verrichten van verder onderzoek kun je ook gebruik maken van een keuzehulp: https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-dep

Kosten en vergoedingen van prenatale screening

De kosten voor het laten uitvoeren van de testen moeten jullie zelf betalen. De combinatietest kost € 177,- voor de NIPT betaal je een bijdrage van €175,-. Het is altijd handig om bij je zorgverzekeraar na te vragen of zij de testen vergoeden onder een aanvullende verzekering. Is er vervolg onderzoek noodzakelijke doordat je of een verhoogde kans of afwijkende uitslag krijgt uit een van de testen dan vallen de kosten binnen het basispakket.

                                                      Afbeeldingsresultaat voor Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom    Afbeeldingsresultaat voor Informatie over 20 weken echo folder